Info
Diptest
Cursus
Mail
Tips
Poll
Films
Home
Info
Home  / Info  / Disclaimer

Disclaimer

De website gripopjedip.nl is ontwikkeld voor jongeren met depressieve klachten, en geeft informatie over diverse aspecten van depressie. Het is een gezamenlijk product van het Trimbos-instituut, De Jutters, Indigo en Dimence. Daarnaast voeren ook getrainde professionals van Ypse en Mediant gripopjedip-aanbod uit. De informatie op gripopjedip.nl is gebaseerd op huidige wetenschappelijke en empirische inzichten. De informatie op deze website kan door ons - het Trimbos-instituut, De Jutters, Indigo en Dimence - zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

 

Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Die informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of . Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie op gripopjedip.nl kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

 

Privacy Statement
Uw bezoek aan de website en de gegevens die u hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy en de overige regels van het Nederlands recht. De samenwerkende instellingen, zoals hierboven genoemd, respecteren privacy van de bezoekers van deze website en verwerken, beheren en beveiligen persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.

 

Cookieverklaring

Wij meten hoe onze website wordt gebruikt. Dat doen wij met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld conform de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics”  van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6 maart 2018.
Verdere informatie en uitleg van het gebruik van cookies op deze website kunt u vinden op https://www.trimbos.nl/cookieverklaring

 

Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.nieuws
17-07-2019
Super trots op Ruben !
Hij haalde de ultrazware Ironman voor een bijzonder doel >>

meer nieuws >>
testimonials
Silke: Leeg >>
Britt: Jij bent niet lastig! >>
X: Vecht niet, maar omhels >>

meer testimonials >>